Welkom

En dan ineens ben je dakloos… Het gebeurt vele mensen in ons land. Onvoorstelbaar… en toch… misschien kan het elk van ons wel gebeuren.
Wat dan? Hoe leef je dan je leven? Waar kun je terecht? Voor praktische hulp, maar ook met je levensvragen?

 Het Straatpastoraat Utrecht biedt pastorale zorg aan dak- en thuislozen en mensen die dak- en/of thuisloos geweest zijn en nog behoefte hebben aan contact. Voor de straatpastores en vrijwilligers is het contact van mens tot mens hierin de kern: medemensen die geen (t)huis hebben opzoeken, luisteren, ruimte bieden om op verhaal te komen, oprechte aandacht hebben, blijvend nabij zijn – zonder dat het moet passen in protocollen of hokjes – dit alles in het vertrouwen dat God erbij is.

Ik ben 40 jaar dakloos geweest. Vaak sliep ik op een kerkhof, daar was het tenminste rustig.

 In het contact kan het over van alles gaan: over koetjes en kalfjes, over interesses van de ander, over het dagelijks leven en hoe iemand dat ervaart, maar ook over dieperliggende vragen als: wat is de zin van mijn leven, waar put ik hoop uit, wat kan ik van het leven verwachten.

Alles ging tegelijk fout. Ik raakte in paniek. Ik had weer naar drank of drugs kunnen grijpen, maar dacht: Nee, ik ga naar het Straatpastoraat, daar heb ik vrienden die me kunnen helpen.

Ik ben heel lang dakloos geweest en ondanks dat het leven niet altijd over rozen ging heeft het me veel opgeleverd. Ik ben alles meer gaan waarderen. Ik ben dankbaar voor elke dag dat ik er mag zijn.

 Veel daklozen hebben niet of nauwelijks contact met hun familie en met mensen die niet dakloos zijn. Het lijkt soms of hun hele bestaan is samengebald in dat ene woord: dakloos. Zo kunnen ze los komen te staan van hun eigen verhaal, hun eigen geschiedenis. Het kan dan helpen als er mensen zijn die de tijd nemen om naar hen te luisteren, mensen bij wie hun verhaal veilig is.

Je moet overal zo op je woorden letten. Mensen luisteren niet naar je maar weten meteen wat goed voor je is.
Hier luisteren ze naar je en mag je zelf iets vertellen.

Contact opnemen

Wilt u meer weten over het Straatpastoraat, op de hoogte gehouden worden van ons werk, onze nieuwsbrief en/of ons jaarverslag ontvangen, of hebt u een algemene vraag? Neem dan contact op met Liesbeth Timmers of maak gebruik van onderstaand formulier.

Algemeen: Liesbeth Timmers

8 + 1 =