Wilt u bijdragen?

Het Straatpastoraat Utrecht is oecumenisch van karakter. Het wordt financieel gedragen door de Jeruzalemkerk,
met bijdragen van o.a. de Domkerk en de Jacobikerk.
Omdat ons werk groeit en we steeds weer nieuwe mensen tegenkomen, kunnen we extra steun goed gebruiken.

Wilt u ons financieel steunen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

De goede Sint en lieve Piet
vergeten onze naasten niet
en vragen dat van allen.
Zij vinden aandacht essentieel
en nee, dat geef je nooit teveel
aan wie erbuiten vallen.

Zij weten ook van pastoraat
voor vele vrienden van de straat
en van wie dat verzorgen.
Zo waardevol: men wordt gezien
en mag zichzelf zijn bovendien.
Men voelt zich er geborgen.

En al dit waardevolle werk
bestaat door inzet van de kerk,
ook in de donk’re tijden.
Met gulle giften ook van jou
verdwijnt voor hen de guurste kou.
Zo kun je hen verblijden.

Al wat de straatpastores doen
kost ieder jaar weer heel wat poen.
Help jij door bij te dragen?
En in de context van advent,
van ’t kind dat alom vrede brengt:
Mag ik wat extra’s vragen?

De Sint

Een eenmalige gift

U kunt eenmalig een gift overmaken op NL29 INGB 0008 73 57 06 ten name van Straatpastoraat Utrecht.

Word vriend

U kunt vriend worden van het Straatpastoraat. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen.

Word vrijwilliger

Wilt u het werk van het Straatpastoraat steunen als vrijwilliger?
Neem dan contact op met:
Liesbeth Timmers
info@straatpastoraatutrecht.nl
06 – 123 246 07

ANBI-gegevens

Het Straatpastoraat Utrecht valt formeel onder de Jeruzalemkerk.