Diny Wolters

In Utrecht zijn er drie straatpastores. Zij zijn aanwezig in de leefwereld van dak- en thuislozen. Ze lopen en fietsen door de stad en zijn aanklampbaar en aanspreekbaar. Ze bezoeken de dagopvang, zoeken mensen op in een hostel, ziekenhuis of huis van bewaring, of wanneer zij een plek krijgen om te wonen (in een opvang of begeleid-wonenproject, of – na verloop van tijd – zelfstandig).

 

Diny Wolters

Sinds juni 2020 ben ik straatpastor in Utrecht. Elke maandagmorgen ben ik aanwezig bij de inloopochtend in de Jacobikerk en ontmoet ik de bezoekers. Mensen voor wie het leven vaak kwetsbaar is, zoals dak- en thuisloze mensen en mensen die leven aan de rand van de samenleving.

Volgens mij is God te vinden juist op plekken waar het leven niet gemakkelijk is. Daarom wil ik als straatpastor een eindje met hen meelopen. Hen ontmoeten, naar hen luisteren, hen troosten en nabij zijn. Hen hoop bieden en een beetje vertrouwen in het leven.

Was de opdracht van Jezus niet om elk mens op te zoeken? Elk mens is de moeite waard, ook zij die aan de rand van de samenleving leven. Want wij zijn allemaal beelddragers van God, geliefd en bemind.

Graag wil ik zo bijdragen aan een samenleving waarin eenieder zich gehoord en gezien mag weten. Met respect en aandacht voor wie ze zijn en de keuzes die ze maken. Een beetje licht brengen, daar word ik blij van.

Op de maandagochtend ben ik aanwezig in de inloop van de Jacobikerk, en regelmatig bij één van de vieringen in de Domkerk.

“Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”, zong jaren geleden Thé Lau. Een overbekend lied waar ik mij helemaal in herken. De boodschap in dit lied roept op tot verbinding en solidair zijn met ieder mens. Wie je ook bent, in welke positie je je bevindt, of je nu rijk bent of arm. Voor God telt ieder mens, ieder mens mag er zijn. Want “iedereen is de wereld en de wereld is van iedereen”.

Contact met Diny Wolters

14 + 1 =

Een vlieger gaat niet omhoog zonder tegenwind. Als je pijn, armoede, kou of honger kent, voel je dat je leeft.

Samen oplopen, het leven delen, hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Soms kan je hoofd vol zitten met van alles en nog wat. Met wat je hebt meegemaakt. Met verdriet, met spijt, met vragen. Met hoop, met verlangens. Het kan fijn zijn om af en toe je hart te luchten.
Dat kan bij het Straatpastoraat. Bij de inloop, bij een maaltijd. We kunnen luisteren, met je mee leven, met je mee denken.

Een afspraak maken met één van de straatpastores kan ook.

Soms zie je er tegen op om ergens naar toe te gaan. Het kan helpen om iemand mee te nemen. Straatpastores en vrijwilligers kunnen je eventueel begeleiden.

Bij het Straatpastoraat delen we vreugde en verdriet. Wordt er gelachen en gehuild. We drinken samen koffie en delen de maaltijd. En als je wilt kunnen we met of voor je bidden.

Vrede en alle goeds,
Wieke