Wie zijn wij?

In Utrecht zijn er drie straatpastores. Zij zijn aanwezig in de leefwereld van dak- en thuislozen. Ze lopen en fietsen door de stad en zijn aanklampbaar en aanspreekbaar. Ze bezoeken de dagopvang, zoeken mensen op in een hostel, ziekenhuis of huis van bewaring, of wanneer zij een plek krijgen om te wonen (in een opvang of begeleid-wonenproject, of – na verloop van tijd – zelfstandig).

 

Maak kennis met de straatpastores

Wieke de Wolff

 Sinds 2004 ben ik straatpastor in Utrecht. God kijkt naar alles wat Hij geschapen heeft. “En zie, het is zeer goed.” Zo zet de Bijbel in. Zeer goed, zo ziet het leven er lang niet altijd uit. Zeker niet als je geen dak boven je hoofd hebt of als je geen thuis hebt. Of je moeilijk ergens thuis voelt.

Jan Bernard Struik

Sinds eind 2018 ben ik straatpastor in Utrecht. Ik woon in de binnenstad, wandel daar vaak, ook langs de singels, waar ik allerlei mensen ontmoet, mij aan hen voorstel, een praatje maak. Vooral met hen die dak-/thuisloos zijn. Zo ontmoet ik oude vrienden en maak ik nieuwe vrienden.

Diny Wolters

Sinds juni 2020 ben ik straatpastor in Utrecht.Elke maandagmorgen ben ik aanwezig bij de inloopochtend in de Jacobikerk en ontmoet ik de bezoekers. Mensen voor wie het leven vaak kwetsbaar is, zoals dak- en thuisloze mensen en mensen die leven aan de rand van de samenleving.

Een vlieger gaat niet omhoog zonder tegenwind. Als je pijn, armoede, kou of honger kent, voel je dat je leeft.

Straatpastores

De straatpastores trekken met mensen op om samen te zoeken naar een weg om te gaan, naar dat wat hoop geeft, perspectief biedt, kracht en uithoudingsvermogen geeft. Ze leggen zich toe op het horen van de verhalen van de mensen die zij ontmoeten. Gaandeweg kan er een vertrouwensrelatie ontstaan, waarin er ruimte komt voor het levensverhaal, zingeving en geloof. Bij overlijden kunnen de pastores voor een waardig afscheid zorgen.

Bij het Straatpastoraat krijg ik hulp en bescherming. Ik word geaccepteerd en krijg een beetje begeleiding in mijn geloof.

Team van vrijwilligers

Met een team van vrijwilligers dragen zij het werk van het Straatpastoraat. Door samen te eten en te vieren (maaltijdvieringen, gebedsvieringen met aansluitend een maaltijd, samen brunchen bij de inloop) leggen zij verbindingen en ontstaat er een ‘vloeibare gemeenschap’ waar mensen met elkaar mee kunnen leven en lief en leed kunnen delen.